Monthly Archives: august 2017

Kroppen på Litteraturhuset i Bergen

I samarbeid med Universitetet i Bergen lager vi samtaler på Litteraturhuset i Bergen om medisinske temaer. 4.september kl 19 skal jeg samtale med lege Paul Joachim Bloch Thorsen om Barn og psyke. De neste datoene blir i høst: 18.oktober, 8.november og 13.desember. Temaene blir annonsert senere. Følg med på litthusbergen.no Podkastene for tidligere samtaler ligger på nrk.no/podkast