Livlege-snakk

Denne tirsdagen snakket vi om redsel og frykt.

Det mobiliseres en dusj av hormoner fra hjernen som spenner en fjær av beredskap i muskler og metabolisme for å kjempe mot faren eller flykte. Ofte tar fornuften overhånd og spenningen dempes. Typisk når man er nervøs for å gå på en scene eller prestere i idrett: kreftene får utløp i en prestasjon.

Redsel for mørke eller hunder eller høyder er gode eksempler på at mån trenger øvelse og tilvenning og systematisk bruk av fornuft i kampen mot de ufunksjonelle følelsene. Gi seg selv ros og trøst mår det har gått bra gir mindre frykt neste gang man eksponeres.

Neste tirsdag tror jeg vi skal snakker om viktige valg som påvirker helsa og livet. Hva kan vi velge mellom og hva slags konsekvenser får det? Kan små valg føre til store store forskjeller, eller må endringene være gjennomgående. Hva fører små endringer til? Hva gir store gevinster og små tap? Har alt store konsekvenser?

Stopp opp og tenkt med oss i Nitimen NRK P1 tirsdag kl 10.30