Nitimen framover

I mars blir jeg mye å høre i Nitimen, både som «livlegen» på tirsdager kl. 10.30 og som programleder gjennom hele Nitimen. I første rekke sammen med Mari Garås Monsson som når etterhvert fyller mer av plassen til Kristine Riis som snart skal få ro til å føde og være i barselpermisjon.

Noen ganger er jeg i studio i Oslo og noen ganger i Bergen. Vi kan se hverandre på store skjermer som gjør det lettere å ikke være på samme sted. Dette har jo Knut Folkestad prøvd ut lenge, og det er får som merker at han er i Bodø og Marte Stokstad i Oslo. På hverdager blander vi programlederkabalen temmelig mye, men helger er det stort sett Mari jeg er matchet opp med. Blir å høre halvparten av marsdagene i Nitimen ser jeg av min vaktliste. Gleder meg til å jobbe med denne flinke og hyggelig gjengen ved mikrofonene.

De dere ikke hører fra studio er Øyvind og Yngve ute på gata. Inne i redaksjonen sitter i tillegg Aage, Kristian, Jenecke og Ingrid og hele det tekniske bakkemann-og-kvinnen-skapet.